Wikia

Filipino Wiki

Home

Talk0
2pages on
this wiki

Welcome to the Filipino WikiEdit

Halina! Makisama sa isang Wikipedia na pwedeng matuto ng lahat ng kwento, bugtong, kultura at iba pa dito lang sa Filipino Wikipedia ng pilipinas!

(Let's go! Let's visit a wiki that you can learn everything from like stories, Filipino riddles, culture and lots more only at Filipino wiki of the Philippines!)

Describe your topicEdit

Kung kayo ay tunay na Pilipino, hanapin ang mga larawan na gusto ninyong malaman na naka-baybay sa pilipinong wika. Kung kayo naman ay taga ibang bansa, hanapin ang mga larawan na naka-baybay sa kung anuman wika na gusto ninyo. Ang mga pwede lang ay Englis.

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Around Wikia's network

Random Wiki